Zadarmo jste dostali, zadarmo dejte... :)
17. 4. 2013 23:23
Rubrika: K zamyšlení...

Ještě než začnu, ráda bych připomněla slova Ducha svatého, které si přečtěte ve Zjevení sv. Jana 3 kapitola 14 verš: List do Laodikeje... Příští týden je den modliteb za duchovní povolání. K tomuto dni bychom Tě také rádi požádali, Duchu svatý, o…


25. 12. 2012 13:56
Rubrika: Nezařazené

svatá mše s Ježíšem a Marií A4 pdf.pdf Když jsem vstoupila do kostela, arcibiskup a kněží vycházeli ze sakristie. Matka Boží mi řekla: „Dnes je den, kdy se ti dostane požehnání. Chci, aby jsi se dobře soustředila, aby jsi se o to, co prožiješ, mohla…


23. 12. 2012 21:18
Rubrika: Modlitby

Dopřej mi Pane, abych v boji, který jde životem, našel odvahu udeřit a riskovat. A mám-li vyhrát, dej, ať je to podle pravidel a aby se pravda a čest udržely vysoko! A mám-li prohrát, dej, abych našel sílu postavit se u cesty a pozdravit vítěze, až…


23. 12. 2012 19:19
Rubrika: Modlitby

Rodičovské požehnání Pane Ježíši, vztáhni svoji ruku na moje děti a vnuky a požehnej jim. Prosím Tě, zahrň je svým milosrdenstvím a láskou. Smiluj se nad nimi a odpusť jim všechny hříchy. Přikryj je svou krví a chraň jejich mysl, srdce i vztahy.…


23. 12. 2012 19:12
Rubrika: Svátosti

zpověď.pdf Svátost smíření je větší zázrak, než stvoření světa (sv. Augustin) Abychom mohli slavit svátost smíření (lidově zpověď) platně a účinně, je třeba učinit tyto kroky: Příprava - říká se jí zpytování svědomí. Podstatou je to, že vzpomínám na…


25. 2. 2012 15:15
Rubrika: Nezařazené

Co dělat, když se s vámi pokoušejí navázat rozhovor svědci jehovovi? Nehovořte se Svědky Jehovovými nikdy sami. Řekněte jim, že si k rozhovoru pozvete také kněze. Zpravidla to odmítnou. Odmítněte tedy rozhovor také. Nepřijímejte jejich literaturu,…


25. 2. 2012 15:03
Rubrika: Nezařazené

Co všechno musí uvěřit a k čemu se vlastně zavazuje, kdo se stane svědkem jehovovým Odříkám se víry v Pána Ježíše Krista, Božího Syna, který se z lásky stal člověkem jako jsme my. V Ježíši budu vidět jen poloboha, andělskou bytost (archanděla…


10. 2. 2012 0:37
Rubrika: Modlitby

Miluji tvůj smích, když se na mě jen tak podíváš. Prozáříš všednost dní každodenních, když se na mě usmíváš. Ve tvém smíchu vidím svět celý ozářen světlem očí tvých. Když začíná den nový, skryji na chvíli úsměv tvůj v našich polibcích. Když potom…


29. 1. 2012 23:24
Rubrika: Nezařazené

Dítě, které žije se společné domácnosti s rodiči, je povinno podle svých schopností jim pomáhat. Je dále povinno přispívat i na úhradu společných potřeb rodiny, pokud má vlastní příjem, popřípadě majetek, kterého lze použít pro společné potřeby…


29. 1. 2012 23:23
Rubrika: Příběhy

‎Je třeba brát tento článek s nadhledem, především co se týče časových údajů :) ... děkuji za pochopení 1. týden:Maminko, mám jenom 8 mm, ale mám všechny moje orgány. Miluji zvuk tvého krásného hlasu, vždy když ho uslyším pohnou se mi všechny ty…


Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková